CD Transport Nuprime CDT-8 Pro

22.000.000 VNĐ

NuPrime CDT-8 Pro là bộ CD Transport thuần túy với giải mã dựa DSP mạnh mẽ cung cấp tất cả các khả năng sửa lỗi laser đồng bộ với master clock của toàn bộ hệ thống, do đó giảm đáng kể jitter. CDT-8 Pro đọc CD ở tốc độ đơn (1X) giảm thiểu rung động và xử lý tốt hơn các đĩa không cân bằng

Danh mục: