DAC&Headphone Amp Nuprime Alita

Liên Hệ

DAC với đầu ra tai nghe cân bằng 4,4mm và 6,3mm được thiết kế cho những người đam mê tai nghe

Danh mục: