CD Player Nuprime CDP-9

NuPrime CDP-9 là một đầuCD có độ chính xác cao với preamp cao cấp tích hợp. Bộ DSP mạnh mẽ cung cấp khả năng đồng bộ mắt laser với clock của toàn bộ hệ thống giải mã, do đó làm giảm đáng kể tín hiệu jitter. Thiết kế bộ cơ giảm thiểu rung động và cân bằng đĩa CD khi máy hoạt động. Bộ xử lý ARM chuyển đổi định dạng CD thành SPDIF ở tốc độ lấy mẫu cao nhất hoặc định dạng DSD lên đến DSD512, cùng với DAC-32bit / 768kHz và DSD512.

Danh mục: