CD Transport Nuprime CDT-10

NuPrime CDT-10 là CDT nhạc chuyên nghiệp với bộ giải mã DSP mạnh mẽ cung cấp khả năng sửa lỗi mắt laser đồng bộ với master clock của toàn bộ hệ thống, do đó giảm tối đa jitter. CDT-10  đọc  CD ở tốc độ đơn (1X) giảm thiểu rung động và xử lý tốt hơn các đĩa không cân bằng

Danh mục: