Âm li công suất Nuprime ST-10M

Ampli Monoblock ST-10M được xây dựng dựa trên mô-đun ampli thế hệ thứ tư (V4) của NuPrime ST-10 và đưa nó lên cấp độ đỉnh cao của âm thanh. ST-10 được thiết kế có thể hoạt động ở chế độ stereo 150W cho mỗi kênh. Để thực sự phát huy tốt nhất mô-đun bộ khuếch đại V4 cũng như giảm nhiễu xuyên kênh, ST-10M chỉ thiết kế cho ra 1 kênh 300W ,toàn bộ thiết kế bao gồm cả khung máy đều được tối ưu hóa cho cấu hình monobock

Danh mục: