Âm li công suất Nuprime AMG STA

45.000.000 VNĐ

Thông số:

  • Công suất stereo: 2 X 130W @ 8 Ohm & 2 X 200W @ 4 Ohm
  • Công suất mono: 300W @ 8 Ohm & 320W @ 4 Ohm
  • Tổng méo hài: 0,006
  • Đáp ứng tần số: 10Hz ~ 50K Hz + -0,2dB @ 8 Ohm. 58K Hz @ -3dB
  • Trở kháng đầu vào: 1M Ohm
Danh mục: