Bybee IQSE

Bybee IQSE
là một miếng gỗ có tác dụng thần kỳ, hiệu nghiệm sau 5 phút lắp đặt ! Nó có khả năng gia tốc và xếp đặt đường đi của tín hiệu âm thanh.
Nó có kích thước 10 x 5 x 0.8cm, lý tưởng để lắp đặt bên trong các thiết bị hay đặt bên trên nắp máy.
Bạn chỉ cần đặt miếng iQSE trên các máy phát nhạc, Pre, Power, DAC vị trí gần transfo hay khu vực cấp điện rồi cho thiết bị hoạt động. Khi nhận được các tín hiệu điện, tín hiệu âm thanh, các hoạt chất vật lý lượng tử bên trong miếng gỗ iQSE tự kích hoạt và tạo ra năng lượng điện từ và một vùng điện từ trường nhỏ. Các vùng điện từ này phân cực và tác động lên các electron trong không gian xung quanh, làm cho dòng chảy của các electron tín hiệu trong thiết bị được tái sắp xếp và truyền dẫn tinh diệu hơn. Kết quả là một cải tiến tuyệt vời cho dàn máy.
Các miếng iQSE có hiệu quả trong bất kỳ thiết bị nào và sẽ không mất hiệu quả theo thời gian. Miếng iQSE sẽ mạnh hơn khi nó hoạt động cùng với các sản phẩm Bybee khác.