Loại bỏ rung động trên đĩa than với tạ chặn đĩa Nasotec VEM Record Clamp

6.800.000 VNĐ