Dây tín hiệu Balance (XLR)Chocolate Oval Analysis Plus (1m)

4.200.000 VNĐ

Danh mục: