Dây tín hiệu Balance (XLR) Analysis Plus (1m)

4.200.000 VNĐ

Danh mục: